Home


Deze website heeft ten doel een evenwicht aan te brengen tussen de eenzijdige informatieverstrekking door Mr. W. AertsĀ  en anderzijds een correcte waarheidsvinding.

Mr. W. Aerts doet zijn onjuiste beschuldigingen telkenmale af met de opmerking “voortschrijdend inzicht”, maar laat na zijn onjuiste conclusies zelf te corrigeren en/of te publiceren.

Voor de meest grievende uitspraak heeft Ipema een aparte rechtszaak aangespannen. De uitspraak van de Rechter is gepubliceerd op een andere pagina.

zie ook: www.lionipema.nl